อสังหาเชียงใหม่ทิศทางฉลุยก้าวกระโดด

วันที่ : 16/08/2012   จำนวนผู้ชม : 2,496

แบงก์ชาติภาคเหนือชี้แนวโน้มการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ฉลุย!มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง แต่ชี้ยังน่าห่วงเรื่องผังเมืองรวมเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ขณะที่มองกำลังซื้อต่างถิ่นเพียบ เผยเมืองพ่อขุนบ้านจัดสรรขายดีมากมีคนต่างพื้นที่ซื้อถึง 50% แถมยังมีแนวโน้มโตแบบก้าวกระโดด นายประสพสุข พ่วงสาคร ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ กล่าวถึงแนวโน้มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวของภาคก่อสร้างในภาคเหนือและเชียงใหม่มีทิศทางการเติบโตสอดคล้องกับภาพรวมประเทศ โดยสัดส่วนภาคก่อสร้างในเชียงใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับจีดีพีมีสัดส่วนสูงกว่าของภาคเหนือและของประเทศ สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยเรื่องของผังเมืองรวมเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน ทำให้ที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในทุกตลาด โดยข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่ามีการโอนเปลี่ยนมือที่ดินกันมาก อีกทั้งมีการขออนุญาตปลูกสร้างกันมากพอสมควรในเมืองใหญ่ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก โดยเฉพาะเชียงใหม่ ทั้งนี้พบว่าจังหวัดเชียงรายโครงการหมู่บ้านจัดสรรขายดีมาก คนซื้อส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในท้องถิ่น แต่จะเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาซื้อ ส่วนบ้านจัดสรรในเชียงรายพบว่ามีทั้งคนต่างถิ่นและคนในท้องถิ่น 50:50 อสังหาริมทรัพย์ในเชียงรายมีแนวโน้มโตก้าวกระโดด มีปัจจัยแรก คือ มีพื้นที่ทางการเกษตรมาก มีการเปลี่ยนมือที่ดิน จากพื้นที่ทางการเกษตรกลายเป็นพื้นที่การค้า เพราะว่า จังหวัดเชียงรายตื่นตัวกันมากกับการรองรับโครงการR3A หรือถนนเศรษฐกิจสายใหม่ระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และจีน ส่วนปัจจัยที่สองตัวเชียงรายเองมีการวางยุทธศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางทางการค้าไม่ว่าจะเป็น GMS หรือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมพื้นที่เพื่อการค้าไว้มาก